Home

Silvia Sédoc werkt al jaren als holistisch therapeute in haar praktijk Practice for Universal Health in Amsterdam. Daarnaast komt zij een aantal maal per jaar naar Limburg om behandelingen te geven en workshops te houden.

Wat houdt holistisch therapeute in?

´Holistisch´ betekent ´de mens op alle niveaus´. Dat houdt in dat bij een behandeling niet louter naar de klacht gekeken wordt, maar naar de mens als geheel. Vanuit verschillende disciplines er wordt aan een klacht of probleem gewerkt. Dat betekent dat tijdens een sessie een thema op holistische wijze belicht wordt en van daaruit wordt overgegaan op lichaamswerk, zoals bijvoorbeeld cranio-sacraal therapie of kleur en licht therapie.

Wat is cranio-sacraaltherapie?

Bij cranio-sacraaltherapie worden niet de ziektesymptomen op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de 'client'. De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan.

Aangezien cranio-sacraaltherapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. De behandelaar zal werken aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het cranio-sacrale systeem. Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.

Het cranio-sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel. De cranio-sacraaltherapie is ontstaan vanuit de osteopathie, maar kent sinds 1985 een explosieve ontwikkeling.

Uit de uitzending van Life Experience van RLT 4 van 24/9/16:

Wil je meer weten over cranio-sacraaltherapie, klik dan hier.

Wat is kleur en licht therapie?

Kleur en licht therapie of kleurenpunctuur is een onderdeel van de esogetische geneeswijze en combineert de kennis over de helende werking van licht en kleur met de leer van de levensenergie door meridianen en acupunctuurpunten uit de Traditionele Chinese geneeskunde. Beide stromingen streven naar herstel van de harmonie tussen yin en yang.

Hoe werkt kleurenpunctuur?

Kleur is zichtbaar licht. Licht bestaat uit bijna gewichtloze deeltjes die zich met een snelheid van ca. 300.000 km per seconde voortbewegen. Deze deeltjes trillen met een bepaalde snelheid, de frequentie. Elke kleur licht heeft zijn eigen frequentie en energie.

Binnen de kleurentherapie wordt aangenomen dat wanneer (acupunctuur)punten op de huid met een bepaalde kleur worden behandeld, specifieke informatie van die kleur wordt doorgeven aan corresponderende endocriene coördinatieorganen in de hersenen. Deze organen sturen de informatie vervolgens naar delen van het lichaam die niet in harmonie zijn. Zo helpt het licht de storing op te heffen en de energiestromen te herstellen. Jarenlang empirisch onderzoek heeft Peter Mandel talloze bewijzen geleverd voor deze theorie.